Tuesday, 9 October 2012

柠檬葡萄干杯子蛋糕

突然间好想吃蛋糕,就做了这个。一共做了24粒,我感觉这个蛮好吃的,不过因为加了玉米片,好像有些松散,必须用汤匙来吃。

材料
200g      牛油 (Butter)
150g      细砂糖 (Caster sugar) - 若减少30g应该会更好
3粒        鸡蛋 (Egg)
1粒        柠檬 (Lemon) - 刨皮,榨汁
1杯        葡萄干 - 先用热水浸过,榨干水分
120g      自发面粉 (Self raising flour)
120g      压碎玉米片 (Crushed Cornflakes)

步骤
1. 把牛油和糖打至融化,蛋一个一个加入打至均匀。
2. 加入刨碎柠檬皮和柠檬汁继续搅拌。
3. 把自发面粉筛入,葡萄干和玉米片交替分几次加入,搅拌均匀。
4. 把面糊放入小纸杯,放进预热烤箱用摄氏180度烤15分钟或至表面金黄。


No comments:

Post a Comment

欢迎大家留言 ^_^