Sunday, 26 August 2012

牛头牌万能锅玉蜀黍炖乌鸡

随便做的炖汤。

材料
2条          玉蜀黍 (Sweet corn) - 每条切成6小段
1只          去皮鸡 (Skinless black bone chicken) - 切四边
6粒          红枣 (Red date)
适量        枸杞 (Wolfberry)
6碗          水 (Water)

步骤
1. 鸡洗干净用沸水烫熟,过冷河,备用。
2. 将其他材料稍微洗干净 ,备用。
3. 将水放入万能锅,水沸时,把所有材料倒入。
4. 用“炖汤”功能,把汤炖2-4个小时即可。


No comments:

Post a Comment

欢迎大家留言 ^_^